MountainhouseSted: Svolvær
Type hus: Enebolig
Byggeår: 2014
Arkitekt: Martin Glomnes, Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder
Vindveggen Arkitekter AS, 2000 Lillestrøm
Entreprenør: TreTeam Entreprenør AS

K-pakken fra Kjeldstad Trelast ble løsningen for en komplisert arkitektur på vanskelig tilgjengelig tomt.

Bilde