Samarbeidspartnere

Kjeldstad Trelast er en viktig aktør i Midt-Norsk skognæring.

Lasting tømmer i Selbu

Kjeldstad Trelast samarbeider med InnTre bl.a. med råvarekjøp. Sammen er grupperingen den største aktøren innen trelastproduksjon i Midt-Norge.

Leverandører av tømmer er et stort antall små og store skogeiere i Midt-Norge. Hogsten gjennomføres hovedsakelig av profesjonelle aktører som Allskog, SB Skog, Nortømmer og Meraker bruk. Transportselskapet Nord transporterer alt tømmer som drives i regionen. Tømmerlogistikk er komplisert fordi den går via veier med ulik kvalitet som ofte er underlagt restriksjoner vedr vekt mm.

Kjeldstad Trelast leverer trelast og byggsystemer til et betydelig antall byggevarekjeder, industrikunder og entreprenører. Bedriften eksporterer ca 25% av produksjonsvolumet.

Produksjon av trelast gir også en betydelig produksjon av biprodukter med store leveranser til treforedlingsindustrien som Norske Skog på Skogn og Mm Karton Follacell  i Follafoss. Bedriften leverer fjernvarme til lokale kunder i Selbu og Støren. Briketter og flis leveres til biobrenselanlegg.