Historie

Historien om Kjeldstad går helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, da gründeren Ingebrigt Kjeldstad etablerte virksomheten for snart 100 år siden i Selbu.»

Tømmerlund

Historien om Kjeldstad starter helt tilbake i 1918, da Ingebrigt Kjeldstad og hans svoger Nils Fuglem startet samdrift i Selbu i Sør-Trøndelag. Fra 1921 etablerte Ingebrigt Kjeldstad seg som eneeier og startet opp den virksomheten som i dag fortsatt er kjent som Kjeldstad. I starten drev han kun et skurbruk med sesongdrift, men virksomheten ble utvidet da man etablerte seg på dagens lokasjon på Borsethmoen i 1933.

2.generasjon av Kjeldstad-familien overtok selskapet rundt 1960 og utviklet og drev det frem til neste generasjonsskifte i 1987. 3. generasjon kom da inn på eiersiden og eierskapet besto nå av tilsammen 6 eiere.Disse overførte videre hele eller deler av sine eierposter til sine barn i 4. generasjon og fra 2003 besto eierskapet av tilsammen 16 aksjonærer.

Selskapet ble i 2010 solgt til InnTre Holding AS (51 %) og daværende MajaTeknobygg AS (49 %).

En omfattende restruktureringsprosess ble igangsatt i konsernet for å rendyrke kjerne-virksomheten og sikre en lønnsom og trygg fremtid for konsernet og dets ansatte. Denne prosessen ble fullført i 2014 og på høstparten overtok InnTre Holding AS de resterende aksjene i konsernet og ble eneeier med 100 % av aksjene.

Oversikt over selskapsstruktur:

Organisasjonskart