Om Kjeldstad

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.).

Trelast og byggematerial for alle formål


Kjeldstad-konsernet er en betydelig leverandør av trelast og videreforedlete produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien. Våre produktgrupper omfatter ved siden av tradisjonell trelast også bolig- og elementproduksjon samt egen takstolproduksjon.

Vi har gjennom generasjoner arbeidet målbevisst for å høyne kvaliteten på våre produkter og leveranser gjennom fremtidsrettet, høyt automatisert produksjon og gode logistiske løsninger. Vårt arbeid er lønnet i form av fornøyde og trofaste kunder som gir oss muligheten til fortsatt utvikling, fornyelse og vekst.

 I tillegg driver vi eiendomsutvikling av både leiligheter og næringsareal i sjøkanten i Hommelvik i Sør-Trøndelag. Sjøsiden har vært et av de mest populære boligprosjektene rundt Trondheim de siste årene, og så langt er over 150 leiligheter bygget og solgt til meget fornøyde boligkjøpere.