Ytelseserklæring

Dokumentasjon for byggevarer med harmonisert produktstandard eller europeisk teknisk godkjenning. Dokumentet gir grunnlaget for obligatorisk CE-merking og vil frembringe dette merket i NOBB.