SDB/HMS-dokumentasjon

HMS er en forkortelse for helse-, miljø- og sikkerhets faktablad. Databladet dokumenterer elementer innen helse, miljø og sikkerhet på produkter som ikke omfattes av bestemmelsene for sikkerhetsdatablad, altså teknisk/kjemiske produkter. HMS må ikke forveksles med sikkerhetsdatablad.