EPD/Miljø-dokumentasjon

En miljødeklarasjon er et dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt, og bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.